Aandeel in het totaal

Programma Totaal

40.768 17.5

2.548 1.1

Programmabeschrijving

Het programma Bestuur gaat over het samenspel tussen inwoners, ondernemers en de gemeente. Hilversum zorgt voor goede basisvoorzieningen, zoals dienstverlening en het handhaven van de veiligheid. Dit doen we effectief en efficiënt. Dat kan betrekking hebben op elk onderwerp dat voor de buurt van belang is (zoals openbare ruimte, zorg, welzijn, leefbaarheid, veiligheid, sport of cultuur). Binnen het thema Bestuur maken we onderscheid in drie thema's: de veilige stad, de dienstverlenende stad, en de effectief en efficiënt bestuurde stad.

Thema's in het programma

  • Veilige stad
    Ga naar thema
  • Dienstverlenende stad
    Ga naar thema
  • Effectief en efficiënt bestuurde stad
    Ga naar thema
  • Overzicht van overhead