Aandeel in het totaal

Programma Totaal

54.518 23.4

32.689 14.0

Programmabeschrijving

Een goed functionerende arbeidsmarkt zorgt voor meer kansen op werk. Werk is van belang voor inwoners, zowel om zich te ontplooien als om economisch zelfstandig te zijn. Dit programma levert daar een bijdrage aan door het stimuleren van een goed ondernemersklimaat, de juiste ondersteuning van inwoners die werk zoeken en een goed werkend verkeersnetwerk. We onderscheiden hierbij vier onderliggende thema’s: de ondernemende stad, de werkende stad, de sociale stad en de bereikbare stad.

Thema's in het programma

 • Ondernemende stad
  Ga naar thema
 • Werkende stad
  Ga naar thema
 • Sociale stad
  Ga naar thema
 • Bereikbare stad
  Ga naar thema