Aandeel in het totaal

Thema's Totaal programma

3.518 6.5

4.952 15.1

Opgave van de stad

Hilversum wil een goed bereikbare stad te zijn, waarbij de verkeersveiligheid altijd prioriteit zal hebben. De opgave is om zowel bereikbaarheid met de regio als de bereikbaarheid in de stad zelf te verbeteren. Hiervoor treffen we fysieke maatregelen, zoals aanpassingen in het wegennetwerk. We zorgen voor een logische doorstroming van verkeer in de stad. We gaan ook het gesprek aan met ondernemers en inwoners om te kijken hoe we bepaalde verkeersstromen (denk aan distributieverkeer, doorgaand vrachtverkeer, afvalstromen) kunnen inperken. Dit komt zowel de leefbaarheid als de bereikbaarheid ten goede.

Ambities

  • Verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid stad