Aandeel in het totaal

Programma Totaal

10.090 4.3

164.998 70.7

Programmabeschrijving

Hilversum wil een financieel betrouwbare, solide gemeente zijn. We willen een stevige financiële basis voor onze investeringen in de stad, waarmee we het draagvlak bij onze partners om mee te investeren vergroten. We hebben dit programma opgebouwd aan de hand van drie thema’s: Financiële huishouding, Lokale belastingen en Grondexploitaties en vastgoed.

Thema's in het programma

  • Financiële huishouding
    Ga naar thema
  • Lokale belastingen
    Ga naar thema
  • Grondexploitaties en vastgoed
    Ga naar thema
  • Overzicht van algemene dekkingsmiddelen