Aandeel in het totaal

Thema's Totaal programma

9.168 90.9

8.432 5.1

Opgave van de stad

Gemeentelijk vastgoed kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de gemeentelijke ambities, maar het eigendom en beheer van vastgoed is geen kerntaak van de gemeente. Het bezit van vastgoed brengt risico’s met zich mee. De marktontwikkeling in de afgelopen jaren heeft dit meer dan voldoende duidelijk gemaakt. Dit vraagt om een professioneel beheer en het doelgericht inzetten van vastgoed, met een bewust oog voor de risico’s die de gemeente daarbij kan lopen.

Ambities

  • Het vastgoed van de gemeente staat ten dienste van de gemeentelijke ambities