Inleiding

De paragraaf Bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Deze paragraaf bevat de volgende onderdelen:
•   Organisatieontwikkeling;   
•   Administratieve organisatie/interne controle;
•   Informatiebeheer en informatieveiligheid;
•   Automatisering;
•   Overzicht personele sterkte en personele lasten.