rente 1,5% / bedragen x € 1.000

Investeringen

omschrijving

vastgesteld investerings programma

*-post

2017

2018

2019

2020

afschr in jaren

1. PROGRAMMA WONEN EN LEVEN

vervanging openbare verlichting; armaturen 2017

ip 2017

*

417

104

14

vervanging openbare verlichting; armaturen 2018

ip 2018

417

104

14

vervanging openbare verlichting; armaturen 2019

ip 2019

417

104

14

vervangen lichtmasten sportpark Loosdrecht

ip 2019

229

14

vervanging openbare verlichting; armaturen 2020

ip 2020

417

14

vervanging afgeschreven wegen 2017

ip 2017

*

2.176

1.087

362

50

vervanging afgeschreven wegen 2018

ip 2018

2.176

1.087

362

50

vervanging afgeschreven wegen 2019

ip 2019

2.176

1.087

50

vervanging afgeschreven wegen 2020

ip 2020

2.176

50

wegwerkzaamheden bij rioleringen 2017

ip 2017

*

235

118

39

50

wegwerkzaamheden bij rioleringen 2018

ip 2018

235

118

39

50

wegwerkzaamheden bij rioleringen 2019

ip 2019

235

118

50

wegwerkzaamheden bij rioleringen 2020

ip 2020

235

50

verv. dynamische afsluiting centrum

ip 2018

605

10

plateau wagen calamiteiten hekken

ip 2020

30

10

schaftwagen

ip 2020

12

10

vervangen verkeersaanhanger

ip 2020

40

10

vervanging VW-transporter (03-VVJ-7)

ip 2018

32

10

vervanging calamiteitenmaterieel

ip 2019

56

10

vervanging aanhanger kleine hogedruk

ip 2020

40

15

verv. vri's Oostereind/Diependaalseln/A27/Collosseum

ip 2017

232

20

verv. vri's Meentweg, K. Onnesw. Etc.

ip 2018

102

20

verv. vri's Bosdrift, Vaartweg, v. Riebeeckw.

ip 2019

144

20

vervanging beschoeiing Hilversums Kanaal 2017

ip 2017

*

558

186

20

vervanging beschoeiing Hilversums Kanaal 2018

ip 2018

558

186

20

vervanging beschoeiing Hilversums Kanaal 2019

ip 2019

558

186

20

vervanging beschoeiing Hilversums Kanaal 2020

ip 2020

558

20

vervanging aandrijvingen schutsluis 't Hemeltje

ip 2018

232

20

vervanging steiger schutsluis 't Hemeltje

ip 2020

47

20

watervoorziening sportparken

ip 2017

233

30

renovatie sportvelden

ip 2017

*

603

10

vervanging toplaag en onderbouw, veld 3 Anna's Hoeve

ip 2019

73

10

vervanging toplaag, zwaar, veld 4 Anna's Hoeve

ip 2019

41

10

vervangen kunstgras, veld 13, v.v. Altius op sportpark Berestein

ip 2019

240

10

renovatie honkbalveld, veld 9 bij ASCH op sportpark Loosdrecht

ip 2019

54

10

vervangen kunstgras, veld 3 , v.v. Victoria op sportpark Loosdrecht

ip 2020

214

10

uitvoering monumentenbeleid 2017

ip 2017

211

33

uitvoering monumentenbeleid 2018

ip 2018

211

33

uitvoering monumentenbeleid 2019

ip 2019

211

33

uitvoering monumentenbeleid 2020

ip 2020

211

33

renovatie groenvoorzieningen 2017

ip 2017

*

193

48

25

renovatie groenvoorzieningen 2018

ip 2018

193

48

25

renovatie groenvoorzieningen 2019

ip 2019

193

48

25

renovatie groenvoorzieningen 2020

ip 2020

193

25

instandhouding bomenbestand 2017

ip 2017

*

175

44

50

instandhouding bomenbestand 2018

ip 2018

175

44

50

instandhouding bomenbestand 2019

ip 2019

175

44

50

instandhouding bomenbestand 2020

ip 2020

175

50

verv. kastanjebomen (kastanjebloedingsziekte)

ip 2018

32

50

inrichtingsvisie Anna's Hoeve

ip 2018

125

800

800

50

GRP 2015-2020 tbv IP 2017

ip 2017

*

2.360

1.181

393

71

dekking uit investeringsbudget wegen 

ip 2017

*

-235

-118

-39

71

GRP 2015-2020

ip 2018

2.125

2.063

354

71

GRP 2015-2020

ip 2019

2.125

2.063

71

GRP 2015-2020

ip 2020

2.148

71

vervanging vw-transporter + crafter

ip 2017

*

168

10

verv. VW Caddy (29-VVF-1) en VW Crafter (17-VLG-6)

ip 2018

81

10

vervanging aanhanger adembeschermer

ip 2019

55

10

Maatregelen duurzaamheid Anna's Hoeve

ip 2017

450

400

10

doorloop reeds verleende kredieten voor 2017

2.235

402

TOTAAL PROGRAMMA WONEN EN LEVEN

9.904

11.658

12.187

10.901

2. PROGRAMMA ZORG

HSV gymzaal (al verleend)

ip 2017

345

40

Wilgetoren in Cunera

ip 2017

500

415

40

Mozarthof 

ip 2017

400

40

Sterreschool

ip 2017

900

1.524

40

Jan Blanken

ip 2017

122

40

OLP's diverse scholen

ip 2017

91

40

nog te verdelen middelen onderwijshuisvesting 

ip 2018

481

32

Gymzaal Montessorischool Centrum

ip 2019

300

40

Bidrage renovatie 2 scholen

ip 2019

400

400

40

nog te verdelen middelen onderwijshuisvesting 

ip 2019

1.096

32

Gymzalen

ip 2020

1.100

40

nog te verdelen middelen onderwijshuisvesting 

ip 2020

1.096

32

TOTAAL PROGRAMMA ZORG

2.358

2.420

1.796

2.596

3. PROGRAMMA WERKEN

vervanging parkeermeters 

ip 2017

115

10

vervanging parkeermeters 

ip 2019

210

10

vervanging parkeermeters 

ip 2020

195

10

verv. VW Caddy tbv parkeermeters (30-VVF-1)

ip 2018

27

10

verv. Renault Kangoo

ip 2020

30

10

TOTAAL PROGRAMMA WERKEN

115

27

210

225

5. PROGRAMMA FINANCIËN EN GRONDEXPLOITATIES

concern i&a; technische infrastructuur 2017

Transitie serverruimtes ivm regionale samenwerking 

ip 2017

*

277

5

concern i&a; technische infrastructuur 2018

ip 2018

277

5

concern i&a; technische infrastructuur 2019

ip 2019

300

5

concern i&a; technische infrastructuur 2020

ip 2020

300

5

concern i&a; kernappl. Backoffice 2017

ip 2017

*

240

5

concern i&a; kernappl. backoffice

ip 2018

200

5

concern i&a; kernapplicaties 2019

ip 2019

180

5

concern i&a; kernapplicaties 2020

ip 2020

140

5

Vervanging en upgrading audiovisuele middelen

ip 2017

*

55

5

Bedrijfshulpverlening (potofoons/PZI instal.)

ip 2017

*

40

5

Verduurzamen interne bedrijfsvoering

ip 2017

*

30

5

Technische beveiliging kantoorruimten

ip 2017

*

325

5

TOTAAL PROGRAMMA FINANCIËN EN GRONDEXPLOITATIES

967

477

480

440

TOTAAL INVESTERINGEN 2017-2020

13.344

14.582

14.673

14.162

KAPITAALLASTEN (cumulatief)

810

1.567

2.287

2.860

Investeringen

omschrijving

vastgesteld investerings programma

*-post

2017

2018

2019

2020

afschr in jaren

GRP 2015-2020 tbv IP 2017

ip 2017

 inkomsten rioolrecht

-2.125

-1.063

-354

71

GRP 2015-2020

ip 2018

 inkomsten rioolrecht

-2.125

-2.063

-354

71

GRP 2015-2020

ip 2019

 inkomsten rioolrecht

-2.125

-2.063

71

GRP 2015-2020

ip 2020

 inkomsten rioolrecht

-2.148

71

vervanging vw-transporter + crafter

ip 2017

 inkomsten rioolrecht

-168

10

verv. VW Caddy (29-VVF-1) en VW Crafter (17-VLG-6)

ip 2018

 inkomsten rioolrecht

-81

10

vervanging aanhanger adembeschermer

ip 2019

 inkomsten rioolrecht

-55

10

concern i&a; kernappl. Backoffice 2017

ip 2017

exploitatielasten kernapplicaties

Vervanging en upgrading audiovisuele middelen

ip 2017

exploitatielasten audiovisuele middelen

Technische beveiliging kantoorruimten

ip 2017

exploitatielasten technische beveiliging kantoorruimten

TOTAAL CORRESPONDERENDE POSTEN 2017-2020

-2.293

-3.269

-4.597

-4.565

TOTAAL NETTO INVESTERINGEN 2017-2020

11.051

11.313

10.076

9.597

Investeringen

omschrijving

vastgesteld investerings programma

*-post

2017

2018

2019

2020

afschr in jaren

vervanging afgeschreven wegen 2017:

- wegen Boomberg

ip 2017

*

951

476

159

50

- wegen Noord

ip 2017

*

288

144

48

50

- wegen Staatsliedenbuurt

ip 2017

*

691

345

115

50

- wegen Van Riebeeckweg

ip 2017

*

106

53

17

50

- wegen Neuweg

ip 2017

*

49

24

8

50

- wegen NW Villagebied

ip 2017

*

91

45

15

50

renovatie sportvelden:

- verv. toplaag en onderbouw, veld 1 Berestein (al verleend)

ip 2017

74

10

- verv. toplaag en onderbouw, veld 2 Berestein (al verleend)

ip 2017

74

10

- vervanging toplaag en onderbouw, veld 9 Berestein

ip 2017

*

108

10

- vervanging toplaag en onderbouw, veld 11 Berestein

ip 2017

*

102

10

- vervangen kunstgras, veld 1 , v.v. Victoria op sportpark Loosdrecht

ip 2017

*

245

10

renovatie groenvoorziening 2017:

- groen Albertus Perkstraat

ip 2017

*

14

4

25

- groen Noord westelijk Villagebied

ip 2017

*

31

8

25

- groen Hommelmeent

ip 2017

*

96

23

25

- groen S. Stevinweg parkeerplaats

ip 2017

*

16

4

25

- groen S. Stevinweg middenberm

ip 2017

*

20

5

25

- groen Willibrordus-, Ludgeruslaan

ip 2017

*

16

4

25

instandhouding bomenbestand 2017:

- bomen Staatsliedenbuurt

ip 2017

*

22

5

50

- bomen Raadhuiskwartier fase 4

ip 2017

*

42

11

50

- bomen Boomberg

ip 2017

*

15

4

50

- bomen Van Kinsbergenlaan fase 1

ip 2017

*

48

12

50

- bomen Van Kinsbergenlaan fase 2

ip 2017

*

48

12

50

GRP 2015-2020 tbv IP 2017:

- GRP Boomberg fase 1

ip 2017

*

1.303

652

217

71

- GRP Noord fase 1

ip 2017

*

737

369

123

71

- GRP Relinen Minckelersstraat

ip 2017

*

139

69

23

71

- GRP Relinen Diependaalselaan circusterrein

ip 2017

*

35

18

6

71

- GRP Relinen Oude Amersfoortseweg

ip 2017

*

125

63

21

71

- GRP pomp sluis't Hemeltje

ip 2017

*

6

3

1

71

- GRP gemaal Vivaldipark

ip 2017

*

15

7

2

71

concern i&a; kernappl. backoffice 2017:

- vervanging frontoffice componenten

ip 2017

*

80

5

- burgerzakenmodules / basisregistratie personen

ip 2017

*

120

5

- continuiteit bedrijfsvoering

ip 2017

*

40

5

Toelichting bij: Investeringen

Het investeringsprogramma 2017-2020 bevat als basis de jaarschijven 2017 tot en met 2019 uit het IP 2016-2019 in de begroting 2016. Vervolgens zijn deze jaarschijven geactualiseerd naar aanleiding van nadien genomen besluiten. Bovendien zijn verschuivingen tussen de jaarschijven verwerkt en enkele nieuwe aanmeldingen verwerkt. Behoudens enkele relatief kleine nieuwe aanmeldingen is in de jaarschijf 2017 de technische beveiliging van de kantoorruimten ad € 325.000 opgenomen. In de jaarschijven 2018 en 2019 is de inrichtingsvisie Anna’s Hoeve van tweemaal € 800.000 verwerkt.
In de onderwijs-investeringen zijn de wijzigingen naar aanleiding van het door de raad vastgestelde OHP 2017 verwerkt.

De aanmeldingen voor de nieuwe jaarschijf 2020 bestaan in hoofdzaak uit de bekende bedragen die nodig zijn voor de uitvoering van bestaande meerjarige onderhoudsprogramma’s voor onderwijs-huisvesting en openbare ruimte (wegen, riolering, groen, verlichting etc.). Ook zijn de gebruikelijke investeringen voor informatievoorziening en automatisering opgenomen. Daarnaast maken ook investeringen voor de vervanging van kunstgrasvelden, parkeermeters en de vervanging van klein materieel onderdeel uit van deze jaarschijf.

Naast de investeringen wordt ook inzicht gegeven in de corresponderende posten. Deze posten hebben betrekking op de dekking van de kapitaallasten en de bijkomende exploitatiekosten in de begroting.

Taakstelling
Met ingang van het investeringsprogramma 2015 is bij programma 1 op de niet-rendabele investeringen een bezuinigingstaakstelling van 7% ingevoerd. In het IP 2016-2019 is deze taakstelling als stelpost verwerkt.  Omwille van de beheersbaarheid is in het IP 2017-2020 de taakstelling rechtstreeks op de hiervoor in aanmerking komende investeringen in mindering gebracht. In de onderstaande tabel is de verwerking van de bezuinigingstaakstelling inzichtelijk gemaakt.

verwerking taakstelling 7%

bedragen x € 1.000

taak

onderwerp

2017

2018

2019

2020

veld

oud

nieuw

oud

nieuw

oud

nieuw

oud

nieuw

2.1

Verkeer en vervoer

4.698

4.467

5.675

5.278

5.341

4.967

4.880

4.538

2.4

Economische Havens en waterwegen

930

865

1.050

976

800

744

850

791

5.2

Sportaccommodaties

508

472

579

539

230

214

5.4

Musea

227

211

227

211

227

211

227

211

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

495

460

529

492

495

460

495

460

Doorloop reeds verleende kredieten

429

429

Taakstelling investeringskredieten

-383

-524

-521

-468

Totaal

6.904

6.904

6.957

6.957

6.921

6.921

6.214

6.214

Het verlenen van de gereserveerde investeringsbudgetten in het IP geschiedt op basis van kredietvoorstellen, die afzonderlijk aan de raad worden voorgelegd. In een aantal gevallen is kredietverlening reeds geschied en staat dit bij de betreffende investering vermeld of is dit aangegeven als sterretjespost (zie hieronder). Het onderwijshuisvestingprogramma 2017 is in de raad van 13 juli 2016 vastgesteld.

Sterretjesposten
Investeringen maken via de kapitaallasten (rente en afschrijving) deel uit van de exploitatiebegroting.
Tegelijkertijd bij de vaststelling van de begroting/meerjarenraming wordt de investeringskolom voor het komende jaar door de raad geaccordeerd. De financiële ruimte voor de investeringen is dan gereserveerd voor het komende jaar. Voor de daadwerkelijke beschikbaarstelling van de financiën moet voor iedere investering vooraf door de raad het krediet worden verleend (beschikbaar gesteld voor uitgaven).
Uitzondering hierop vormen de sterretjesposten waarbij gelijkertijd met de vaststelling van de begroting voor een aantal investeringskredieten het krediet wordt gevoteerd door de raad. Voor deze investeringen wordt het krediet al bij de begrotingsvaststelling (door middel van de eerste begrotingswijziging) verleend. Voor de daadwerkelijke uitvoering van deze investeringen zal een verder uitgewerkt voorstel door het college worden vastgesteld. Met deze verkorte procedure kan een tijdwinst kan worden geboekt, de stap naar de raad kan immers worden overgeslagen!

Dit geldt voor kredieten op het gebied van beheer, investeringen waarvoor een uitvoeringsplan door de raad is vastgesteld en kleinere investeringen. In de lijst met investeringen worden deze posten met een * aangegeven. Van de grotere investeringsposten is een specificatie van de deelprojecten opgenomen.