Samen dromen, durven, doen!

Met trots presenteren wij de begroting 2017. Dit is al weer de derde begroting in deze raadsperiode.
Een robuuste begroting, waarin door scherp te sturen op de gemeentelijke budgetten ruimte is gevonden voor nieuwe plannen. Er is  sprake van begrotingsevenwicht en meerjarig een flink overschot. Het is gelukt om dit te realiseren zonder de woonlasten extra te laten stijgen. Met een afname van de risico’s en schulden, en een toename van onze algemene reserve ligt er een stevig fundament voor de voltooiing van onze 5 ster-programma’s.

Via de 5 “sterren” willen wij het élan terugbrengen in onze stad en in onze buurten. Ze weerspiegelen onze ambities met betrekking tot de Nieuwe Zorgtaken, het Centrum, Mediastad, Wonen en Buurten. De groeiende samenwerking met onze inwoners en partners in de stad, en de veiligheid in onze buurten vormen het cement voor een hechte samenleving. Een levendig en sprankelend Hilversum stimuleert om met elkaar de schouders eronder te zetten. Wat wij in de afgelopen jaren in gang hebben gezet, begint zijn vruchten af te werpen en wordt steeds zichtbaarder. Het Dudok-concert is nog maar net achter de rug, en tegen het begin van het nieuwe begrotingsjaar zal een prachtig Marktplein worden opgeleverd. Daar laten we het niet bij. We hebben voor de komende jaren nog een aantal grote plannen op stapel staan, die een extra impuls geven aan een duurzame stad die jong en oud, nieuwkomers en gevestigde inwoners uitnodigt en inspireert.

Grote plannen vragen om dromen, durven én doen. Maar dat niet alleen. Heldere kaders waarop scherp wordt gestuurd zijn een absolute randvoorwaarde om grip te houden, en plannen op een verantwoorde manier tot wasdom te brengen. Wij worden daarbij geholpen door de nieuwe financiële regelgeving die in het voorjaar van 2016 van kracht is geworden. De begroting 2017 is op deze nieuwe leest geschoeid. Een belangrijk nieuw element is een set van 40 verplichte indicatoren waarlangs de prestaties van gemeenten tegen elkaar worden afgezet. Daar hebben wij nog eigen indicatoren aan toegevoegd, waarmee we gaan volgen of onze sterprogramma's de resultaten leveren die ons voor ogen staan. Verder hebben wij de thema's in onze begrotingsprogramma's uitgewerkt in herkenbare gemeentelijke taken en die financieel vertaald. Daarmee geven we duidelijker dan in vorige begrotingen aan waar wij het geld van onze inwoners aan besteden.

Hilversum staat als mediastad symbool voor nieuwe technologieën en communicatiemiddelen. Als gemeentelijke organisatie kunnen wij daarin natuurlijk niet achterblijven. Daarom presenteren wij de begroting 2017 in de vorm van een website en hopen zo de informatie over onze plannen en voornemens voor alle belangstellenden nog beter toegankelijk te hebben gemaakt.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum