Aandeel in het totaal

Programma Totaal

75.867 32.5

7.353 3.2

Programmabeschrijving

De gemeente Hilversum kiest ervoor er aan bij te dragen dat Hilversummers voldoende ontplooiingsmogelijkheden hebben binnen hun eigen leefomgeving. Zo kunnen ze meedoen aan de samenleving. Hierdoor wordt de kwaliteit van hun leven beter én de samenleving sterker. Kwetsbare inwoners kunnen daarbij rekenen op zorg en ondersteuning. De nieuwe Visie Sociaal Domein 2017-2021 (deze wordt naar verwachting vastgesteld in december 2016), omschrijft op welke wijze wij dat in Hilversum gaan doen. In het begrotingsprogramma Zorg hebben we deze visie doorvertaald naar drie hoofdthema’s: Publieke gezondheid, Preventie jeugd & Onderwijs, Geïndiceerde zorg.

Thema's in het programma

  • Publieke gezondheid
    Ga naar thema
  • Preventie jeugd & Onderwijs
    Ga naar thema
  • Geïndiceerde zorg
    Ga naar thema