Aandeel in het totaal

Thema's Totaal programma

9.045 11.9

129 1.8

Opgave van de stad

In de nieuwe Visie Sociaal Domein kiezen we er voor om uit te gaan van de gedachte dat ieder individu zelf verantwoordelijk is voor het inrichten van zijn of haar leven. En dat zij ieder individu hier graag zo lang mogelijk zelf regie op houdt Zo kan iedereen in Hilversum vanuit zijn eigen mogelijkheden en eigen leefomgeving een bijdrage leveren aan de samenleving. Waar dat niet lukt, kunnen inwoners rekenen op ondersteuning van de gemeente. Het versterken van iemand zijn eigen zorgnetwerk en het dichterbij organiseren van de hulp kan hier veel in betekenen. Daarom zetten we hier ook nadrukkelijk op in. Naast het fysieke en mentale vermogen en de vitaliteit van de inwoners zelf, gaat ook de buurt hier een nadrukkelijker rol in spelen; het buurtgericht werken. Hierin staat de netwerksamenleving centraal: dit is één van de elementen voor een sterker Hilversum.

Ook blijven we als gemeente werken aan een gezonder Hilversum. Dit doen we door op diverse vlakken gezond gedrag actief te faciliteren en te stimuleren. Onder andere door voorlichting, positieve stimulering en een beweegvriendelijk ingerichte openbare ruimte. Dit vergroot de mogelijkheden van inwoners om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren binnen hun eigen leefomgeving.

Ambities

  • Bevorderen gezondheid door ondersteuning nabij te organiseren
  • Versterken preventieve netwerken