Toelichting sterprogramma's

Nu de raadsperiode over de helft is, is het beleid dat het college van B&W door middel van de Sterprogramma’s in gang wilde zetten grotendeels vormgegeven. Beleid dat al in uitvoering is gekomen met als gevolg veel en mooie resultaten met partners uit de gemeente. Met het laatste jaar voor de verkiezingen in het vooruitzicht staan er nog mooie resultaten op de rol. In 2017 gaan we oogsten wat we in de voorgaande jaren aan beleid hebben gezaaid! Dat doen we niet als gemeente zelf, maar in de samenwerking met anderen en met aandacht voor gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Zoals gezegd werkt de gemeente onder de vlag van #Verdermethilversum ook in 2017 met focus en voorrang aan vijf politieke prioriteiten: de Sterprogramma’s Nieuwe Zorgtaken, Centrum, Mediastad, Wonen en Buurten.

De Sterprogramma worden gevormd met prestaties uit de vijf begrotingsprogramma’s. Dit hoofdstuk maakt inzichtelijk hoe de sterprogramma’s en de begrotingsprogramma’s zich tot elkaar verhouden.

In de Kadernota 2016 werd aangegeven welke gerichte impulsen vanuit de sterprogramma’s
in 2017 zijn voorzien. In dit hoofdstuk staat per sterprogramma hoe deze impulsen
te herleiden zijn naar prestaties en budgetten in de reguliere begrotingsprogramma’s. De
financiële relatie is samengevat in de volgende tabellen