Inleiding

De levendigheid in de stad neemt toe en dat gaan onze bedrijven, bezoekers en inwoners herkennen. De intensieve samenwerking met partners binnen en buiten de stad werpt zijn vruchten af. De werkgelegenheid laat een voorzichtig herstel zien, we stimuleren de verdere groei hiervan. De omvorming van Hilversum als radio- en televisiestad naar een mediastad met volop ruimte voor alle vormen van media heeft continu impulsen nodig. De rol van de overheid is daarbij cruciaal om allerlei initiatieven, mensen en middelen actief en structureel met elkaar te verbinden. Als gemeente zijn we een actieve en zichtbare partner.

In 2017 verleggen we de rol van de overheid wat betreft het aanjagen en realiseren van innovatie, talentontwikkeling en evenementen meer naar de stad zelf. Dit doen we door bestaande uitvoeringsorganisaties te verstevigen en nieuwe op te bouwen (citymarketing).

Samengevat zijn de activiteiten voor 2017 in het sterprogramma Media te vatten onder drie pijlers.

Innovatie Met het uitvoeren van het in 2016 opgestelde acquisitieplan starten we in 2017, met als belangrijkste doel het aantrekken van creatieve bedrijven. Een aantrekkelijk Media Park waar mensen elkaar makkelijk ontmoeten, waar technologie, kennis en kapitaal bij elkaar komen is een essentiële USP van Hilversum. Met een integrale benadering (evenementen, onderwijs, gerichte acquisitie en mediatoepassingen) bevorderen we de levendigheid en bedrijvigheid op het Media Park.

Door het verbinden van relevante agenda’s voor de creatieve industrie, zoals MRA/EBU/Rijksagenda’s, willen we innovatie en de transformatie van de mediasector naar een sterke creatieve economie stimuleren en de functie van mediaknooppunt vervullen. Een verdere intensivering van de samenwerking met de MRA en EBU zal ervoor moeten zorgen dat meer investeringen in onze regio terechtkomen. In de Regionale Samenwerkingsagenda nemen we het voortouw op het vlak van economie, hoger onderwijs en duurzaamheid.

Talent De gemeente investeert in 2017 verder in Hilversum Media Campus (HMC) als uitvoeringsorganisatie om daarmee nog meer creatief talent aan te trekken. We stimuleren groei: het aantal deelnemende bedrijven aan HMC en het aantal studenten gaat toenemen, bijvoorbeeld aan het Talent Development Program. Om het bereik en de aantrekkingskracht te vergroten, versterken we de promotie van HMC.

Podium Hilversum heeft een nationaal onderscheidend profiel als mediastad dat we met actieve citymarketing gaan promoten. Ter ondersteuning hiervan brengen we de media fysiek terug in het straatbeeld (bijvoorbeeld door een Media Mile en een Walk of Fame) en willen we zorgen dat in Hilversum in het centrum en/of op het Media Park media-evenementen met een landelijke uitstraling plaatsvinden. De herontwikkeling van de markt tot evenementenplein biedt hiervoor nieuwe kansen. Tot slot versterken we bestaande clusters voor media/cultuur in de stad zoals het Media Park met Beeld en Geluid, het MCO en de Kerkbrink.