Aandeel in het totaal

Thema's Totaal programma

-1.018 -12.6

134.771 81.7

Opgave van de stad

De verantwoordelijkheden van de gemeente zijn in de afgelopen periode flink toegenomen, bijvoorbeeld door de nieuwe taken in het sociaal domein, maar ook door de vluchtelingen problematiek. De toename van de rijksuitkeringen houdt daarmee geen gelijke tred. Daarnaast willen we blijven investeren in de stad en maken daarvoor nieuwe plannen. Al deze ontwikkelingen wil Hilversum niet betalen uit belastingverhogingen. Dat betekent dat we onze financiële middelen zorgvuldig moeten inzetten om ze als hefboom te laten werken voor investeringen in de stad door onze partners. Zo vergroten we het financieel en maatschappelijk rendement van onze investeringen. We hebben al gezien dat initiële investeringen van de gemeente hebben geleid tot een ruimhartige bijdrage van onze partners. Mooie voorbeelden hiervan zijn het in de zomer van 2016 gehouden Dudokconcert en Hilversum Media Campus.

Ambities

  • Inkomsten en uitgaven in evenwicht en een gezonde verhouding tussen inkomsten, bezit en schulden