Aandeel in het totaal

Thema's Totaal programma

10.763 20.6

2.633 10.2

Opgave van de stad

In Hilversum willen we dat inwoners elkaar graag regelmatig ontmoeten. De opgave voor de levendige stad is mensen in beweging brengen. Daarvoor zijn passende sportvoorzieningen, spannende evenementen en een veelzijdig cultureel aanbod nodig.

Sport
Bewoners die actief zijn, hebben minder gezondheidsklachten en zijn minder eenzaam; hier heeft de stad baat bij. Het is daarom belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn om te sporten en te recreëren. Hilversum blijft daarom investeren in de benodigde fysieke voorzieningen, zoals sportvelden, speelplekken en parken. Om het niveau van sportfaciliteiten te verhogen, is creativiteit nodig en werken sportorganisaties in 2016 steeds vaker samen. Steeds meer faciliteiten worden opengesteld voor buurten, zoals bijvoorbeeld de Cruyff courts. Ook sportevenementen vormen een belangrijke impuls voor de sportbeoefening en de beleving van Hilversum als levendige stad.

Evenementen
Evenementen dragen bij aan de identiteit en het profiel van de stad, zeker als ze gericht zijn op de media. De opgave is aantrekkelijke evenementen mede te stimuleren en te ondersteunen, voor Hilversummers en voor bezoekers. Het begin 2017 vast te stellen evenementenbeleid stelt hierbij ook de kaders.

Cultuur
Cultuur vergroot de levendigheid in de stad en versterkt de identiteit van Hilversum als stad van media, muziek en architectuur. In Hilversum kan iedereen genieten van en deelnemen aan cultuur: als publiek, als vrijwilliger, als amateur of als professional. Hiervoor zijn goede voorzieningen aanwezig met sterke professionele organisaties. De opgave is te komen tot een aantrekkelijke en afwisselende programmering, met ruimte voor grote namen en voor nieuw talent. We stimuleren cultuurparticipatie en cultuureducatie door amateurkunst en educatie in het primair onderwijs te ondersteunen. Verder beschikt Hilversum over enkele unieke cultuurarchieven die we willen koesteren. De gemeentelijke middelen voor cultuur worden steeds flexibeler en programmatisch ingezet.

Ambities

  • Bewegen stimuleren met goede faciliteiten, attractieve programma’s en actieve communicatie
  • Stimuleren cultureel klimaat met accent op media, muziek en architectuur